26 September 2014

Berbeza masa

Waktu lampau yang berbeza
Dipercepat 1/2jam untuk masa hadapan
Sabah Sarawak dikekalkan waktunya
Bagi membawa Malaysia ke arah kemakmuran

KRONIK!!!

p/s: berehat di kampung